Phẫu thuật tháo nẹp vít xương chày tại TTYT huyện Yên Lạc

Cùng với tháo dụng cụ kết hợp xương ở nhiều vị trí khác nhau, thì phẫu thuật tháo nẹp vít xương chày đã được triển khai nhiều năm nay tại Trung tâm y tế huyện Yên Lạc.

TTYT Yên Lạc phẫu thuật gãy liên mấu chuyển xương đùi cho các bệnh nhân già yếu

Phẫu thuật gãy liên mấu chuyển xương đùi tại Trung tâm y tế Yên Lạc đã được triển khai thường quy, giúp đỡ nhiều bệnh nhân và gia đình vượt qua bạo bệnh.