Điều trị và phục hồi chức năng gãy đầu dưới xương quay

Bác sĩ Luân điều trị gãy đầu dưới xương quay

Gãy đầu dưới xương quay là loại gãy phổ biến nhất ở người lớn. Cơ chế chủ yếu do ngã ở tư thế chống bàn tay duỗi hết mức, mặt đất và sức nặng cơ thể tác động lực lớn đè ép đầu dưới xương quay.