Phẫu thuật tháo nẹp vít xương chày tại TTYT huyện Yên Lạc

Cùng với tháo dụng cụ kết hợp xương ở nhiều vị trí khác nhau, thì phẫu thuật tháo nẹp vít xương chày đã được triển khai nhiều năm nay tại Trung tâm y tế huyện Yên Lạc.