Phác đồ chẩn đoán và điều trị thoái hóa cột sống cổ – Bộ Y tế

Thoái hóa cột sống cổ là một trong những bệnh phổ biến. Sau đây là Phác đồ chẩn đoán và điều trị thoái hóa cột sống cổ của Bộ y tế năm 2014.