Phác đồ chẩn đoán và điều trị thoái hóa cột sống cổ – Bộ Y tế

Thoái hóa cột sống cổ là một trong những bệnh phổ biến. Sau đây là Phác đồ chẩn đoán và điều trị thoái hóa cột sống cổ của Bộ y tế năm 2014.

Phác đồ chẩn đoán và điều trị thoái hóa cột sống thắt lưng – Bộ y tế

Thoái hóa cột sống thắt lưng là một trong những bệnh phổ biến nhất. Sau đây là Phác đồ chẩn đoán và điều trị thoái hóa cột sống thắt lưng của Bộ y tế 2014.