Thuyên tắc mạch phổi là gì? Chẩn đoán và cấp cứu thuyên tắc mạch phổi

Thuyên tắc mạch phổi là một cấp cứu nặng. Bệnh khởi phát đột ngột, bệnh nhân có thể tử vong trong một thời gian ngắn. Vậy thuyên tắc mạch phổi là gì? Chẩn đoán và cấp cứu như thế nào?