Phác đồ điều trị rối loạn điện giải ở trẻ em – Bệnh viện Nhi đồng 1

Rối loạn điện giải cần phải được xử lý chính xác. Sau đây là Phác đồ điều trị rối loạn điện giải ở trẻ em, BV Nhi đồng 1, năm 2020.