Phác đồ điều trị rối loạn điện giải ở trẻ em – Bệnh viện Nhi đồng 1

Rối loạn điện giải cần phải được xử lý chính xác. Sau đây là Phác đồ điều trị rối loạn điện giải ở trẻ em, BV Nhi đồng 1, năm 2020.

Phác đồ điều trị suy hô hấp cấp ở trẻ em – Bệnh viện Nhi đồng 1

Suy hô hấp cần phải được xử trí cấp cứu kịp thời. Sau đây là Phác đồ điều trị suy hô hấp cấp ở trẻ em, Bệnh viện Nhi đồng 1, năm 2020.