Công dân từ vùng dịch trở về Yên Lạc cần liên hệ đến số điện thoại đầu mối Trung tâm y tế để được hỗ trợ xe đón

Công dân và người nhà của công dân từ vùng dịch về Yên Lạc có thể liên hệ đến số điện thoại đầu mối của Trung tâm Y tế huyện 0972009675 để được hỗ trợ xe đón tại các địa điểm sân bay, nhà ga khi có người thân của mình từ vùng dịch trở về