Phác đồ điều trị suy hô hấp cấp ở trẻ em – Bệnh viện Nhi đồng 1

Suy hô hấp cần phải được xử trí cấp cứu kịp thời. Sau đây là Phác đồ điều trị suy hô hấp cấp ở trẻ em, Bệnh viện Nhi đồng 1, năm 2020.