Những điểm nổi bật cho Hồi sinh tim phổi và Cấp cứu tim mạch theo AHA 2015

Tài liệu Những điểm nổi bật cho Hồi sinh tim phổi và Cấp cứu tim mạch theo Hội Tim mạch Mỹ (AHA) phát hành 2015

Ấn bản “Những điểm nổi bật trong hướng dẫn” này tổng hợp những vấn đề và những thay đổi chủ yếu trong “Hướng dẫn cập nhật của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA) cho hổi sinh tim phổi (CPR) và cấp cứu tim mạch (ECC) năm 2015”. Ấn bản này hướng đến mục đích giúp những người làm công tác hồi sinh và huấn luyện viên của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ tập trung vào các khuyến nghị liên quan đến khoa học hồi sinh và các nguyên tắc chỉ dẫn quan trọng nhất hoặc gây tranh cãi nhất, hoặc những khuyến nghị có khả năng mang lại thay đổi trong thực hành hồi sinh hoặc đào tạo hồi sinh. Ngoài ra, ấn bản còn cung cấp cơ sở lý luận cho những khuyến nghị này.

Quý bệnh nhân có nhu cầu tư vấn sức khỏe trực tuyến, xin hãy liên hệ với Bác sĩ Luân. Số điện thoại/Zalo 0395621593 hoặc Fanpage Bác sĩ Luân – Bệnh viện Yên Lạc để được hỗ trợ.

Bác sĩ Nguyễn Văn Luân sưu tầm

Viết một bình luận