Gãy xương đòn thương tật bao nhiều phần trăm?

Gãy xương đòn là một tổn thương hay gặp trong các tai nạn và vụ án điều tra. Vậy gãy xương đòn gây thương tật bao nhiêu phần trăm? Bài viết sau đây sẽ chia sẻ cách tính tỷ lệ thương tật này.

1. Tỷ lệ thương tật khi gãy đòn

Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể khi gãy xương đòn được quy định tại Mục I, Chương 7 – Tổn thương cơ thể do tổn thương Cơ – Xương – Khớp của Bộ trưởng Bộ Y tế ký ban hành kèm theo Thông tư 22/2019/TT-BYT ngày 28 tháng 8 năm 2019. (Thông tư 22/2019/TT-BYT là thông tư mới ra đời đã thay thế cho thông tư cũ số 20/2014/TT-BYT ngày 12/06/2014 hiện không còn được áp dụng).

Gãy xương đòn thương tật bao nhiều phần trăm?

Nội dung cụ thể như sau:

MụcTổn thươngTỷ lệ %
1.Gãy xương đòn 
1.1.Can liền tốt, không ảnh hưởng đến gánh, vác6-10
1.2.Can liền xấu, gồ, cứng vai và đau ảnh hưởng đến gánh, vác16-20
2.Mất đoạn xương gây khớp giả xương đòn16-20
3.Trật khớp đòn – mỏm – bả11-15
4.Trật khớp ức – đòn11-15
5.Trật khớp cùng đòn 
5.1.Trật khớp cùng đòn điều trị khỏi1-3
5.2.Trật khớp cùng đòn cũ dễ tái phát11-15
6.Gãy, vỡ xương bả vai một bên do chấn thương 
6.1.Mẻ xương bả vai.1-3
6.2.Gãy mỏm cùng vai hoặc mỏm quạ6-10
6.3.Gãy, vỡ hoặc có lỗ khuyết ở thân xương6-10
6.4.Gãy, vỡ ở ngành ngang11-15
6.5.Gãy, vỡ phần ổ khớp vai: 
Vỡ ổ khớp vai đơn thuần, chỏm xương cánh tay không bị tổn thương nhưng để lại hậu quả dễ trật khớp vai16-20
Vỡ ổ khớp kèm tổn thương chỏm gây hậu quả cứng, hàn khớp vai: Tính tỷ lệ % TTCT như tổn thương khớp vai 

Ví dụ về tỷ lệ thương tật khi gãy xương đòn

Ông Nguyễn Văn A được xác định có gãy xương đòn. Khi thăm khám thì thấy xương can liền tốt, bệnh nhân có thể lao động gánh vác bình thường. Theo thông tư 22/2019/TT-BYT, giám định viên có thể lựa chọn tỷ lệ thương tật của ông A trong khoảng từ 6 – 10%. Ví dụ trường hợp này giám định viên quyết định chọn tỷ lệ thương tật là 8%.

2. Tỷ lệ thương tật khi gãy xương đòn kết hợp với nhiều tổn thương khác

Trong trường hợp một người mà bị tổn thương tại nhiều vùng cơ thể khác nhau; việc xác định tổng % tỷ lệ thương tật cơ thể được tính theo phương pháp cộng như sau:

Tổng tỷ lệ % TTCT = T1 + T2 + T3 +…+ Tn; trong đó:

T1: Được xác định là tỷ lệ % TTCT của TTCT thứ nhất (nằm trong khung tỷ lệ các TTCT được quy định).

T2: là tỷ lệ % của TTCT thứ hai: T2 = (100 – T1) x tỷ lệ % TTCT thứ 2/100;

T3: là tỷ lệ % của TTCT thứ ba: T3 = (100-T1-T2) x tỷ lệ % TTCT thứ 3/100;

Tn: là tỷ lệ % của TTCT thứ n: Tn = {100-T1-T2-T3-…-T(n-1)} x tỷ lệ % TTCT thứ n/100.

Tổng tỷ lệ % TTCT sau khi được làm tròn số là kết quả cuối cùng.

Ví dụ thương tật khi gãy xương đòn kết hợp với nhiều tổn thương khác nhau

Ông Nguyễn Văn B được xác định có 04 tổn thương:

– Cụt 1/3 giữa cánh tay phải, khung tỷ lệ % TTCT từ 61 – 65%;

– Mù mắt trái chưa khoét bỏ nhãn cầu, tỷ lệ % TTCT là 41%;

– Nghe kém trung bình hai tai mức độ I, tỷ lệ % TTCT từ 21 – 25%;

– Tổn thương gãy xương đòn, can liền xấu, cứng vai và đau ảnh hưởng đến gánh vác, tỷ lệ % TTCT là 16 – 20%;

Áp dụng phương pháp nêu trên, tổng tỷ lệ % TTCT của ông Nguyễn Văn B được tính như sau:

Thương tật khi có nhiều tổn thương:

– T1 = 63% (tỷ lệ % TTCT quy định tại Thông tư 22/2019/TT-BYT là từ 61-65%, giám định viên có thể đánh giá, xác định tỷ lệ % TTCT là 61%, 62%, 63%, 64% hoặc 65%. Ví dụ trường hợp này giám định viên lấy tỷ lệ TTCT là 63%).

– T2 = (100 – 63) x 41/100% = 15,17%.

– T3: Nghe kém trung bình hai tai mức độ I, tỷ lệ % TTCT được quy định trong Thông tư 22/2019/TT-BYT từ 21% – 25%. Giám định viên có thể đánh giá, xác định tỷ lệ % TTCT trong khoảng từ 21% đến 25%. Ví dụ trường hợp này giám định viên lấy tỷ lệ % TTCT là 22%, thì tỷ lệ % TTCT của ông B được tính là: T3 = (100 – 63 – 15,17) x 22/100% = 4,80%

– T4: Gãy xương đòn can liền xấu, cứng vai và đau ảnh hưởng đến gánh vác. Theo thông tư 22/2019/TT-BYT, giám định viên có thể lựa chọn tỷ lệ thương tật của ông B trong khoảng từ 16 – 20%. Xét thấy ông B mất hoàn toàn khả năng gánh vác, giám định viên quyết định lựa chọn tỷ lệ thương tật là 20%. Tỷ lệ TTCT của ông B được tính là: T4 = (100 – 63 – 15,17 – 4,8) x 20/100% = 3,4%

Tổng tỷ lệ % TTCT của ông Nguyễn Văn B là : 63% + 15,17% + 4,80% + 3,4% = 86,37%, làm tròn số là 86%.

Kết luận: Tổng tỷ lệ % TTCT của ông Nguyễn Văn B là 86%.

Ví dụ thương tật khi có kèm tổn thương tâm thần

Trường hợp này cần phải giám định tại hai tổ chức: Tổ chức Giám định pháp y và Tổ chức Giám định pháp y tâm thần.

Ông Nguyễn Văn C (ông C) đã được tổ chức giám định pháp y giám định với kết luận tổng tỷ lệ % TTCT là 45% (T1).

Sau đó ông C đến giám định tại tổ chức giám định pháp y tâm thần; tổ chức này kết luận tỷ lệ % TTCT là của ông C là 37%; tổ chức giám định pháp y tâm thần này tổng hợp tổng tỷ lệ % TTCT của ông C như sau:

T1 đã được xác định là 45%;

T2 được xác định như sau: T2 = (100 – 45) x 37/100 = 20,35%.

Tổng tỷ lệ % TTCT của ông C là = (T1+T2).

Tổng tỷ lệ % TTCT của ông Nguyễn Văn C là: 45% + 20,35% = 65,35%.

Kết luận: Tổng tỷ lệ % TTCT của ông Nguyễn Văn C là 65%.

Bài viết chỉ mang tính tham khảo và không thay thế được kết luận của bác sĩ pháp y

Bác sĩ Nguyễn Văn Luân

1 bình luận về “Gãy xương đòn thương tật bao nhiều phần trăm?”

Viết một bình luận