Bảng tỷ lệ phần trăm thương tật theo Thông tư 22/2019/TT-BYT

Thương tích, thương tật hay tổn thương cơ thể là những trường hợp hay gặp trong các vụ án hình sự. Việc tính đúng, tính đủ thương tích, thương tật, tổn thương cơ thể là yếu tố quan trọng để xác định tính chất mức độ sự việc. Để đáp ứng nhu cầu trên, ngày 28 tháng 8 năm 2019, Bộ trưởng Bộ y tế đã ký ban hành Thông tư 22/2019/TT-BYT quy định về bảng tỷ lệ phần trăm thương tật (tổn thương cơ thể) sử dụng trong giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần.

Thông tư mới ban hành này đã thay thế cho thông tư cũ số 20/2014/TT-BYT ngày 12/06/2014 hiện không còn được áp dụng.

Bảng tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể theo Thông tư 22/2019/TT-BYT

Mở đầu thông tư quy định 7 điều:

Điều 1. Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể

Điều 2. Nguyên tắc giám định

Điều 3. Nguyên tắc xác định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể

Điều 4. Phương pháp xác định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Điều 6. Điều khoản chuyển tiếp

Điều 7. Tổ chức thực hiện

Bảng tỷ lệ phần trăm thương tật theo Thông tư 22/2019/TT-BYT

Mời các bạn xem tài liệu:

Bài viết chỉ mang tính tham khảo và không thay thế được kết luận của bác sĩ pháp y

Bác sĩ Nguyễn Văn Luân